NEWS CENTER
公司新闻
>新闻动态> 公司新闻


FANUC A61L-0001-0077显示器

发布日期:2013-10-25 ,已被浏览 3435 次

 数控机床显示器维修与工业显示器维修

Fanuc A61L-0001-0077显示器,是最早年代的发那科显示器,安装在Fanuc 6系列或者Fanuc 10、Fanuc 11、 Fanuc 12控制系统中,信号接口为HONDA MR-20M,显示器为12寸彩色CRT显示器。

在全球的工业化进程中,大量工业控制设备涌现。中国身为全球加工大国,拥有大量工业设备。然而大多数早期的工业设备,如80年代,90年代的工业设备多数为早期的显示系统,因年代已久多数已老化,或者显示器已经无法显示,需要更换,而厂家已经不再提供可匹配显示器。Fanuc A61L-0001-0077显示器维修非常困难.,江图科技KTV148 RGB EGA CGA显示器。 能实现工业视频信号直接接KTV148显示器现替代老旧的Fanuc A61L-0001-0077显示器

视频标准支持:  MDACGAEGAVGARGBRGBSRGB sogRGBHV信号

视频输入接口: 3针、4针、6针、9针、12针、三排15针、双排15针、20针、25针等不规则信号接口,包适用于

各种BNC口信号

输入参数: Analog模拟RGB0.7-2.5VP-P

TTL数字:High 2.4 ~ 5.0VLow 0.0 ~ 0.8V

阻抗:  75欧姆 – 500欧姆

扫描方式: 隔行扫描/逐行扫描

输出信号: 随输入信号变化,液晶显示

电源功率:   外置 AC110V/220VDC12V电源,功率:25W

显示尺寸: 12.1英寸,249*187mm(*宽)

显示比例: 43正屏

LCD类型: 工业级TFT

安装尺寸:   317*250*45mm(**厚)

 

NC系统品牌

9CRT显示器型号

12CRT显示器型号

14CRT显示器型号

FANUC
发那科

A61L-0001-0072
A61L-0001-0076
A61L-0001-0086
A61L-0001-0093
A61L-0001-0095

A61L-0001-0077
A61L-0001-0078
A61L-0001-0087

A61L-0001-0074
A61L-0001-0094
A61L-0001-0096

MAZAK
马扎克

MDT925PS
MDT962B

MDT1283B
MDT1216
C-3240

AIQA8DSP40
C-5470
CD1472-D1M

HITACHI
日立

 

 

CD14JBL
CD1472D1M

MITSUBISHI
三菱

MDT962B-1A  
MDT947
BM09DF

C-3240LP
MDT1283B-2A
MDT1216

CD1472D1M       
C-5470NS      
C3470

OKUMA
澳柯玛(大畏)

 

OSP5020M  
OSP7000  
C12C-2455D01

CD14JBL

TOSHIBA
东芝

D9MM-11A

D12MR-52B

D14CM-06A  D15CM-04A

HEIDENHAIN
海德汉

BE135 

BC110B  BC120B  
BE110     BE211

BE211B  BE311  
BE411    BC120

DELEM
德尔姆

 

DA65 100T
DA58

 

SIEMENS
西门子

SM0901
6FC3988-7AF01 
576744TA

SC-1200              
6FC4600-0AR04
6FC4600-0AR50

 

LAM RESEARCH
莱姆

 

25TV-A02

 数控机床显示器MB-136-8688-9647-

KME
科姆

26S10A23GA

20S12C32HX
26C12001